CENNETE GİDECEĞİNİ  ZANNEDENLER!

Cennete gideceğini zannedenler kendinizi test edin, siz kaçıncı kapı-dasınız? 1.KAPI, 2.KAPI, 3. KAPI ve  4. KAPI.!!!

Sahabeler birbirleriyle karşılaştıklarında önce selâmlaşırlar sonra hemen Asr süresini okurlar birbirlerine... ve birbirlerinden ayrılacakları zaman tekrar Asr süresini okuyup selâmlaşıp ayrılırlar... 
Çok merak etmiştim bunun sebebini. Kuran'ı Kerimde onca süre ve ayet varken neden Asr'ı okuyorlardı ki? Sebep neydi? Merakım beni araştır 

maya itti..Yıllardır namazda okuduğum,bu ve bunun gibi 114 surenin anlamınını okudum, türkce ve arapça tefsirlerden inceledim. Anlamaya çalıştım ve hatta otuz küsür  senedirde anlatmaya çalışıyorum.Yine bir gün Asr süresini okumaya başladığımda dehşete düştüm. Ben, bu sürenin manasını ve vermek istedigi mesaji anlaya-madımmı?Yoksa ben yıllarca cennete gireceğimi zannetmekle kendimi mi kandırmıştım...!
Allah ASR süresinde buyuruyor;(
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر  (Andolsun zamana ki , insan gerçekten ziyan içindedir.( büyük bir kaybedişte dir.Ancak, iman edipte salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna...)
Sureyi okurken her kelimesini her cümlesini dikkatlice okuyordum, sahabelerin bu sureye neden bu kadar önem verdiklerini anlamak için  Asırlar önce inen bu sure, yıllarca namazda okumama rağmen benim beynime, yüreğime ve hayatıma şimdi iniyordu...Allah bana bu süre ile şunları anlatmaya çalışıyordu...!
1.Asra ( zamana ) yemin olsun ki; Düşündüm ki insanlar bunun şirk olduğunu bilmeden ( Allah'tan başka şey adına yemin etmek şirktir.) en değerli şeylerin üzerine yemin ederler., oğlum ölsün, gözüm kör olsun, babam ölsün ki.. vs. Rabbimde zaman üzerine yemin ediyorsa demek ki zaman çok değerli olmalı. Allah zamana yemin ederek olayın vehametine dikkat çekiyor. İnsanlar bir cennet ümidiyle yaşıyorlar ve bu cennet için ZAMAN TÜNELİNDEN ( bize verilen ömür ) geçmek zorundalar. Ne kazanacaklarsa bu tünel içinde kazanacaklar, ne kaybe- deceklerse yine bu tünel içinde kaybedecekler... Demek ki zaman yani bize verilen ömür,cenneti kazanmak için insanlara verilen en büyük nimet ve bu nimetin hakkını vererek kullanmak gerek, aksi halde;

2.İnsan gerçekten ziyandadır.. Büyük bir kaybediş içindedir, müflistir. Zamanı Allah yolunda kullanmayan kişi heva ve hevesinde kullanarak tüketmiş bir müflisti ve ebediyyen kaybedenlerden olmuştur...
Bu ayetlerden sonra Rabbim bize bu kaybedenlerden olmamamız için formül vermektedir, yol göstermektedir. Kulum; eğer Allahın rızasını ve cennetini diliyorsan ve cehennemden korkuyorsan işte sen bir ucu dünyada başlayıp cehennem üzerinden geçen diğer ucu cennete biten bir köprüye, yani SIRATA gireceksin. Ve bu köprü üzerinde sana sırayla dört kapı açılacak. O kapılardan sırayla geçmeden cennete ulaşamazsın. Ve bir sonraki kapıya girmen için bir önceki kapıdan geçmek zorun- dasın.
3.Ancak İMAN EDİP... Demek ki cehennem üzerinden geçen bu köprü- nün birinci kapısı İMAN KAPISI. Yani Allah'a, Kuran'a, Peygamberlere ve Ahirete inanmak. Cahiliye dönemimde(1970 den önce) bunların hepsine inanıyordum...Ama cennete ulaşmam için daha önümde üç kapı vardı ve zaman nasıl akıp gidiyorsa bende bu kapıda durmamalıydım, diğer kapılara doğru yol almalıydım.Cehennem beni çağırıyor, cennetse  -Durma diğer kapıları da geç ki bana ulaşasın- diyordu. Demek ki cennete ulaşmak için İMAN ETMEM YETMİYOR olmalı ki Allah beni ikinci kapıya yöneltiyordu...Ama ne yazık ki insanların çoğu cehen- neme bu kapıdan yuvarlanıyordu...
(İman ettim demekle kurtulacağınızı mı zannettiniz. Nasıl iman ettiğinizi ve ne derece samimi olduğunuzu ölçeceğiz.)( Ankebut: -2,-3)
4.SALİH AMEL İŞLEYENLER.. Demek ki İKİNCI KAPI buydu. Yani Allah bana: Ey kulum beni sevdiğini ve benden korktuğunu söylaman cennete ulaşman için yeterli değil. İnandığını yaptığın işlerle bana kanıtlamalısın. Ben, bana iman ettiğinin delillerini salih amellerinle görmeliyim, melekler görmeli, insanlar ve cinler senin işlediğin salih amellere şahit olmalı. Yani emir ve yasaklarıma uymadığın sürece iman etmen seni cennete götürmeyecek.. Oruçla, namazla, zekatla, hacla, ahlakla bunu bana kanıtlamalısın..Ve bunları da yapman seni cennete götürmeye yetmez, daha önünde geçmen gereken iki kapın var, diyordu..İnsanların çoğu da cehenneme bu kapıdan yuvarlanacaktı..
5.HAKKI TAVSİYE EDENLER..Demek ki ÜÇÜNCÜ KAPI Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmak. Allah'ı insanlara anlatmak, insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırmak gerekiyordu. Zira islâm tek başına herkesin evinde yaşadığı bir din değil, toplum diniydi... İslâm'da kendini kurtaran kaptan değil, gemisini kurtaran kaptandı ancak. Eğer halkı taşıyan gemi batmışsa zaten kaptan da kesinlikle batacaktı. Efendimiz bir hadiste buyurur ki..  Cebrail AS, Allah'tan bir kavmin helâki emrini alır ve gece vakti yeryüzüne iner. Bir bakar ki pek çok evde ışıklar yanıyor ve o evlerin sahipleri gece namazına kalkmışlar. Acaba der Cebrail AS " ben mi emri yanlış anladım. Allah kendisine ibadet eden kulların üzerine gazab indirmez" ve tekrar Rabbine döner. Rabbim helak edeceğim kavim içinde pek çok kişi gece namazına kalkmıştı,"acaba ben mi yanlış anladım "der. Allah ;  Hayır git hepsini birlikte helak et. Çünkü o namaz kılanlar dini kendi içlerinde evlerinde yaşadılar ve halk Allah'ın sınırla- rını aştığı halde onları uyarıp , iyiliği emredip kötülükten sakındır- madılar. Hepsini birlikte helak et. ... Demek ki üçüncü kapı Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olması için kulların verdiği emek kapısıydı ; Ve Allah bu emekleri görmek istiyordu. Ne var ki bu kapıda da olmamıza rağmen hala cennete ulaşamamıştık daha önümüzde bir kapı vardı... Ve insanların çoğu bu kapıdan yuvarlanıyordu...
(Yoksa siz; Allah, içinizden cihad edenleri ( sınayıp ) ayırt etmeden ve yine sabredenleri ( sınayıp ) ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? )( Ali İmrân :142)
(Yeryüzünde bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla cihad edin.)( Bakara :4)
6.SABRI TAVSİYE EDENLER... İşte cennetin kapısıydı bu. Bu kapıyı açtığımızda cennetin içinde olacaktık. Rabbim en zor kapıyı en sona bırakmış. Cennetin kapısının üzerine SABIR kelimesini yazdırmıştı... Çünkü iman etmek, ibadet etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ( CİHAD) kolaydı.
YA SABIR.! Tadı zakkumdan acı bir meyve ...Ye yiyebilirsen...
(Yoksa siz, Allah, içinizden cihad edenleri (sınayıp) ayırt etmeden ve yine sabredenleri ( sınayıp) ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi

sandınız? )( Ali İmrân :142) (Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler,  Allah'ın yardımı ne zaman ? diyecek kadar.) ( Bakara:214)Darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır.
Rabbimiz samimiyetimizi denemek için üzerimize musibet indirir, Allah'ın dinini yüceltmek istedikçe zalimlerin zulmüne uğrarız, SABIR..
Belki kaderin en acısı bizim payımıza düşmüştür, SABIR.. SABIR……
Yüreğimizle imtihan ediliriz, SABIR..
Evli isek eşimizden çekeriz, anne babamızdan , evladımızdan çekeriz, SABIR.. Aile efradına namazı emret diyor, sende bunun üzerine  sabret diyor….evet  SABIR…
An olur Hz. Yunus olur, dünya bize bir balığın karnı gibi dardır, zindandır, SABIR.. Bazen Hz. Eyyub olur, varını yoğunu kaybedip yokluğa, hastalığa duçar oluruz, SABIR..
Hz. İbrahim olur, zalimin, tağutun zulmüyle ateşlerde yanarız, SABIR..
Hz. Yusuf olur, dipsiz kuyulara, zindanlara düşeriz, SABIR..SABIR…
Bazen de Hz Yakup gibi özlediklerimizin hasretiyle kör olana dek kan ağlarız, SABIR..

Dost zannederiz, dava arkadaşı zannederiz güveniriz, fakat ihanete  uğra- rız, ali-canbaz oyunları  ile  harcanmayla karşı karşıya kalırız, yüzüne  tükürürler,Allah belanı versin derler ve kapı dışarı ederler…..yinede SABIR….SABIR…SABIR…
Sabır...Sabır.. diyebiliyorsak tüm bunlara , işte bunları başardığımızda dokunalım parmaklarımızla cennetin kapısına açılsın.. İçeride Rabbimiz, hazırlanmış ebedi misafirleri bekliyor…..
Ey mutmain olmuş nefs ( hoşnut olmuş nefis,) Sen Rabbimizden razı, o da senden razı olarak Rabbine dön!" cennetle müjdelenen kullarımın arasına gir, cennetime gir... ) (Fecr Süresi: 27- 28- 29- 30)