CEMAATLE NAMAZ VE MÜSLÜMAN

Muhterem  Efendi!

Sizlere bir takım hadis-i şeriflerden cemaatle alakalı bir bölüm yazıp takdim  edi-

yorum…Dinimizin  anlatım şekillerinden bir tanesidir mektupla tebliğ ve nasihat

etmek. Komşu olmamız munasebetiyle  belki yersiz görülebilir…Bu hem etkili ve

sürekli olması nedeniyle uygun gördüm. Sizde uygun görürsünüz inşaellah!

Hazret-i Ömer, sabah namazında, camide Süleyman isimli bir genci göremeyince, nerede olduğunu sordu. Dediler ki:
(O, gece pek uyumaz. Teheccüd ve benzeri nafile ibadetle meşgul olur, belki şimdi uykuya dalmıştır.)
Hazret-i Ömer buyurdu ki:
(Eğer bütün gece uyuyup da sabah namazını cemaat ile kılsaydı daha iyi olurdu.) [İmam-ı Malik]
Cemaatle namaz kılmak Sünnet-i hüda, yani İslam’ın şiarı olan mühim sünnettir. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 25 veya 27 derece daha faziletlidir. Cemaatle namaz kılmanın önemi hakkında bildirilen hadis-i şerif meallerinden birkaçı şöyle:
(Beş vakit namazı cemaatle kılan, Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer.)  (Taberani)
(Bir kimse, kırk gün sabah namazının ilk tekbirine yetişirse, kendisine iki berat yazılır: Cehennemden kurtuluş beratı ile münafıklıktan eminlik beratı.) (Ebuşşeyh)(İlk tekbire yetişecek şekilde, kırk gün cemaatle kılana Cennet vacip olur.) (Ebu Ya’la)
(Cemaatle namaz kılmak için bekleyen, hep namazda gibi sevap kazanır.) (Buhari)
(Evi mescide uzak olanın (her adımına sevap verileceği için) sevabı daha fazladır.) (Buhari)
(Peygamberin sünnetini (önem vermeyip) terk eden kâfir olur.) (Ebu Davud)
(Cemaatin bir kısmı dua eder, ötekiler de âmin derse, o dua kabul olur.) (Hakim)
(İmam, namazı tamamlayıp cemaate yüzünü döndürünceye kadar onunla bulunan, gece ibadet etmiş gibi sevaba kavuşurlar.) (Tirmizi)
(Namazlarını cemaatle kılanları Allahü teâlâ sever.) (Taberani)
(En kıymetli yer mescitlerdir. Cami ehlinin en efdali, ilk girip son çıkandır. Cemaate ilk gelen ilk müslüman olan gibi kıymetlidir.) (İ. Râfi’i)
(Ezanı işitip de, cemaate gitmemek, münafıklık alametidir.) (İmad-ül-islam)
Yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmamak münafıklık alametidir. Nasıl ki, yalan söylemek münafıklık alameti ise, cemaate gelmemek de münafıklık alametidir. Bu,cemaate gelmeyen münafık demek değildir. Kendisinde münafıklık alametinden bir alamet var demektir. Verdiği sözde durmamak da münafıklık alametidir. Sözünde durmayana münafık denmez. Fakat münafıklık alametinden birini işlemiş olur. Bu konudaki hadis-i şeriflerin mealleri de şöyle:
(Yatsı ile sabahı cemaatle kılmak, bizi münafıklardan ayıran alamettir. Münafıklar, yatsı ve sabah namazına devam edemezler.) (Beyheki)
(Yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmak, münafıklara çok ağır gelir. Eğer bundaki ecri bilselerdi, sürünerek de olsa, cemaate gelirlerdi. Namaza gelmeyenlerin evlerini yakmak istedim.) (Buhari)
(Yatsıyı cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş olur.) (Müslim)
(Yatsıyı cemaatle kılan Kadir gecesinden hisse almış olur.)(Taberani)
Fıkıh kitaplarında cemaate gitmemeyi mubah kılan mazeretler vardır. Böyle bir mazereti olmadan cemaate gitmemek caiz değildir. Bunlar evleri yakılmaya müstahak olan ve kendilerinde münafıklık alameti bulunan kimselerdir. Böyle kimselerden olmamaya dikkat etmeliyiz!
Münafık, müslüman görünen kâfir demektir.
Bir mazereti olup da camiye gitmeyenlere de suizan etmemelidir!
Sual: Camiye yani cemaate gitmemek için neler özür olur?
CEVAP
Mazeretsiz cemaate gitmemek caiz olmaz. Çünkü bazı âlimler cemaate gitmeye vacip demişlerdir. Hatta farz diyen alimlerimizde vardır.
Şunlar, cemaate gitmemek için özür olur:
01-
Yağmur, çamur, şiddetli sıcak ve soğuk, gece şiddetli rüzgar, havanın çok kararması gibi hava muhalefeti.
02-Felçli, yaşlı veya başka sebeple yürüyemeyen, bir ayağı kesik olan veya kör. [Bunların yardımcıları veya arabaları olsa da, gitmeleri gerekmez.]
03-Canına veya malına saldıracak düşman korkusu.
04-Abdesti sıkışık olan.
05-Hareket halindeki yolcu.
06-Hastalığının artmasından veya uzamasından korkan hasta.
07-Yerine bırakacak kimse bulunmayan hasta bakıcı.
08-Nadir bulunan fıkıh dersini kaçırmak.
09-Sofra hazır iken, sevdiği yemeği veya içeceği kaçırmak istemeyen.
10-İmamın bid'at sahibi olduğunu veya abdestin, guslün, namazın şartlarını gözetmediğini bilen.
Cemaat ile kılınan namazın sevabı, yalnız kılınan namaz sevabından pek çoktur. Cemaatin bu kadar büyük fazileti, imamın namazının sahih olduğu takdirdedir.
Eskiden İslamiyet kuvvetli olduğu zamanlarda, imamlara ve her müslümana hüsn-i zan edilirdi. Fakat şimdi, müslümanım diyenlerin ve imam olmak isteyenlerin bazısının, dinden, imandan haberi olmayan cahiller olduğu söz, hâl ve hareketlerinden anlaşılıyor.
O halde, bugün Ehl-i sünnet itikadına karşı olduğu belli olmayan ve guslünü, abdestini ve namazını doğru yapabilen ve haram işlemekten sakınan imam bulup ona uymak lazımdır. Aksi takdirde cemaat sevabı değil, namazımız da elden kaçar. Fasık imamın arkasında kılınan namaz, Maliki’de sahih değildir. (Halebi)
Sabahı cemaatle kılmak:
Sual: Tam İlmihal’de Tahtavi’den naklen deniyor ki:
(Sabah namazının sünneti çok faziletlidir. Fakat, bunu bile kılmayan için, hiç ceza bildirilmedi. Halbuki, sabah farzını cemaat ile kılmayıp, yalnız kılanın Cehenneme gideceği bildirildi.)
Burada cemaatin önemi mi, yoksa sabah namazını cemaatle kılmanın önemi mi anlatılmak isteniyor?
CEVAP
Burada hem cemaatin, hem de sabahı cemaatle kılmanın önemi bildiriliyor. O cümlenin devamında cemaatin önemi vurgulanıyor.
Cemaatle kılmak vacibdir diyen âlimler çoktur. (Vacibi, özürsüz bir kere bile, terk etmek günah olur) diyen âlimler vardır. Terk etmeyi âdet ederse, söz birliğiyle günah olur. (Redd-ül-muhtar)
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Cemaati terk edip evde namaz kılan sünneti terk etmiş, sapıtmış olur.) (Müslim)
(Mazeretsiz cemaate gitmemenin sapıklık olduğu bildiriliyor.)
(Ezanı duyup da cemaate gitmemek kişinin asi ve bedbahtlığına kâfidir.) (Taberani)
(Buradaki bedbahtlık Cehennemlik anlamındadır.)
(Gece kaim, gündüz saim olan cemaate gelmezse Cehenneme gider.) (Tirmizi)
(Geceleri ibadet edip gündüzleri de oruç tutan kimsenin bile, mazeretsiz cemaate gitmezse Cehenneme gideceği bildiriliyor.)
(Beş vakit namazı cemaatle kılan, Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer.) (Taberani)
(Cemaatin önemi bildiriliyor.)
Yatsıyı cemaatle kılmak, öğle, ikindi ve akşamı cemaatle kılmaktan önemlidir. Sabahı cemaatle kılmak ise hepsinden önemlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Sabahı cemaatle kılmak, yatsıdan iki misli daha faziletlidir.) (İbni Huzeyme)
(Emekleyerek de olsa, yatsı ve sabahı cemaatle kılmaya gidin!) (Taberani)
(Sabah namazını cemaatle kılan Allahü teâlânın himayesindedir.) (İbni Mace)
(Hastalar, çocuklar ve kadınlar olmasaydı, sabah namazı için, mazeretsiz
cemaate gelmeyenlerin evlerini yakardım.) (İ.Ahmed, İbni Mace)
Son hadis-i şerif, sabah namazı için camiye gelmenin önemini bildiriyor. Ev yakmak tabiri bir deyimdir, işin önemini gösterir. Yoksa evin yakılması gerektiğini göstermez.
Bir mazereti olmayan, beş vakti de cemaatle kılmaya
çalışmalıdır. Evde de cemaatle kılınabilir.
Sual: Evim camiye uzaktır. Namazları evde kılmamda mahzur var mıdır?
CEVAP
Cemaatle namaz kılmak, yalnız başına kılmaktan 25 veya 27 derece daha sevaptır. Ayrıca camiye gitmenin fazileti çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Camiye gidip gelen, Allah yolunda cihaddadır.)(Taberani)
(Allahü teâlânın en çok sevdiği yerler camilerdir.) (Müslim)
(Camiler Allah’ın evidir. Camiye devam edenin, huzura kavuşmasına ve Sırattan geçip Cennete girmesine Allahü teâlâ kefildir.) (Beyheki)
(Güzel abdest alıp camiye giren Allah’ın misafiri olur. Allahü teâlâ da misafirine mutlaka ikram eder.) (Beyheki)
(Şeytan, insanın kurdudur. Sürüden ayrılan koyunu kurt kaptığı gibi, şeytan da cemaatten ayrılanı kapar. Sakın cemaatten ayrılmayın! Cami ve cemaatte bulunun.) (Tirmizi)
(Hak teâlâ, bir cemaate rahmet edince (kötü olan) birini affetmemekten haya eder.) (Ebuşşeyh)
(Camiye giren, o andan itibaren namazda sayılır. Başkasına sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı müddetçe melekler ona, "Allah’ım, buna rahmet et ve bunun tevbesini kabul et!" diye dua ederler.) (İbni Ebi Şeybe)
(Topluluk, birlik beraberlik rahmet, ayrılık ise azaptır.) (Hadika)
(Şehirde, köyde, bir yerde, üç kişi beraberken namazı cemaatle kılmazlarsa, onlara şeytan hakim olur. O halde cemaat olun!) (Nesai)
(Cemaatten bir karış ayrılan İslam halkasını boynundan çıkarmış olur.) (Ebu Davud)(Cemaatten ayrılan yüzüstü Cehenneme düşer.) (Taberani)
(İki kişi, bir kişiden; üç kişi, iki kişiden hayırlıdır. O halde birlik olun!) (İ. Asakir)(Seferde üç kişi olunca birinizi reis seçin!) (Taberani)
(Bir topluluğu seven, onların arasında haşrolur.) (Hadika)
Cemaatle namaz kılmak "Sünnet-i hüdadır. Yani İslam’ın şiarı olan sünnettir. Özürsüz terki caiz değildir. Hadis-i şerifte, (Cemaatle namaz kılmak, sünnet-i hüdadır. Cemaate gelmeyen münafıktır) ve (Cemaati terk eden, dört kitapta da lanetliktir) buyurulmuştur. (Hidaye, İmad-ül-islam)

Belki bu sözler size  ağır  gelebilir,ama  bunların hepsi hadisi şeriflerdir.

Komşun ve ağabey mesabesinde olan  ve sizi seven Zafer hocandan, Ramazan hediyesi ve ikaznamesidir…..kabul buyurun efendim! (1429- 2008)