Hildesheim ve çevresi İslam cemiyeti

                       idare heyeti ve başkanlığına

Bizler, kimimiz cemiyetin üyesi ve genel olarakta hepimiz Ayasofya camiinin cemaatı olarak, son haftalarda hoş olmayan olayların vukuuna şahid olduk ve hergün yeni bir hadiseye şahid olmaya da devam ediyoruz. Cidden çok üzgünüz. Kendi içimizde halledilmesi gerekirken, neden konular polise kadar intikal ettirildi hayret içindeyiz.Aynı idealleri paylaşmamıza rağmen, neden çözümü başka yerlerde arıyoruz? Bizler müslümanlar olarak kendi kendimizi öz eleştiriye tabi tutsak ve sorgulasak daha iyi olacak kanaatındayız. Aşağıda isimleri ve imzaları bulunan bizler düşündük ve sizlere bu yazıyı yazmayı karar verdik.
01.05.2011 Tarihinde yapılan toplantıda biz üyelerin haklı taleplerini bile huzur bozucu buldunuz, kabul etmediniz, yersiz olaya sebep oldunuz. Allaha şükürki bir nahoş olay vuku bulmadı. Ama yinede üyeler ve cemaat arasına ikilik girdi... Bunun sebebi hocamız olmadığını sizde biliyorsunuz, ama yinede hocamıza mal etmeye ve hocamıza yükle- meye kalktılar ve hatta bazı üyeler arkasında namaz kıldıkları hocamızın yüzüne tükürecek kadar kustahlaştılar...Şimdi bizler hocamızın ko- nusunu meselemizin dışında bırakarak, asıl konumuzu sizlere takdim edelim:
1-Bütün cemaatımızın ve ekseri üyelerimizin kanaatı, olayların birinci müsebbibi başkan efendidir. Çünkü o başa geldikten sonra sorunlar ve ihtilaflar başladı.
2-Tüzüğün değiştirilmesi hakkındaki toplantının davetiyesi ve icra biçimi baştan sonuna kadar hatalarla dolu.
3-Yazılan ve yapılan davetiyede konu açık ve net belirtilmemiş.
4-Tüzüğün nesi değişecek, maddelerinden bazılarımı,yoksa tümümü? Beyan edilmemiş.
5-Neden hem türkçe ve hemde almanca yazılmadı?
6-Mademki yeni tüzük hazırlandı, niçin üyelere incemeleri için, iki dilde ve davetiye ile beraber gönderilmedi?
7-Üyelerin % 90 nı türk olduğuna ve almanca anlayan üyeler azınlıkta olduğuna göre, niçin inad edildi ve zorla evet-hayırla iş örtbas edilmeye kalkışıldı?
8-Eğer bu cemiyet İslam cemiyeti, İslama hizmet cemiyeti ise, neden tüzükte caminin ve hocanın durumu ile alakalı bir yer ayrılmadı?
9-Neden hiçbir maddesi islama uygun olup-olmadığı sorgulanmadı?
10-Hazırlanan tüzüğün maddeleri arasında neler gizlenmek ve yapılmak isteniyor?
11-Hocamız tarafından 1990 lardan sonra tarafsız devam ettirilen bu cami ve cemiyet nerelere ve kimler adına yönlendiriliyor?
12-Neden idarenin başındakiler kendilerini gizlemek için, başkaları huzursuzluk çıkarmakla, birilerine yaftalamakla ve olayların musebbibi gösterilmektedir?
13-Neden cemaatın istekleri kale alınmıyor?
14-Neden itiraz eden ve fikrini beyan edenler hemen susturulmak isteniyor?
15-Söz ve davranışlarınızdan anladıkki, İslamın edebi ilkelerine uyulmuyor. En azından neden alman kanunlarının verdiği haklar kı-sıklanıyor?
16-Neden başlatılan eğitim çalışmaları süfli emellere alet ediliyor, yapılan yanlışlara karşı çıkanlar sanki yapılan eğitime karşıymış gibi gösteriliyor?
17-Neden bazı üyeler üyelikten atılıyor?
18-Neden baş vuran ve üye olmak istiyen kişiler üyeliğe alınmıyor?
19-Neden var olan üyelerin sayısı gizleniyor ve liste diğer üyelere gösterilmiyor?
20-Neden üyeler ve bazı müslümanlar tek tek perde arkasına çağrılıp, yanlış fikirler empoze edilip, menfi propaganda yapılıyor?
21-Neden ikide bir polis çağırırız diye, polisle korkutulmaya çalışılı yor?
22-Niçin başta hocamız olmak üzere, size muhalif olanlara hakaret ediliyor?
23-Niçin kişisel sorunlar cemiyet sorunlarına alet ediliyor?
24-Niçin cemaat koyun gibi güdülmek isteniyor?
25-Niçin para istenirken cemaata muraacat ediliyorda, ama fikir ve talepleri-istekleri reddediliyor?
26-Şu andaki idare heyetinin ayrılmasını, geçici beş kişilik komisyon başkanlığında olağanüstü toplantı yaılıp, yeni idare heyetinin seçilmesini istiyoruz.
27-Bizler, cami ve cemiyette huzur, barış, kardeşlik ve dirlik-düzenlik istiyoruz. Allah cümle müslümanların yardımcısı olsun. (15.05.2011)