Bu makale 3822 kez okundu.

 

 

460.HUTBE:

RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ

Aziz ve Muhterem Müslümanlar!
Rahmet ve mağfiretiyle gönüllerimizi Allah’a yaklaştıran, fazilet ve bereketiyle ruhlarımızı olgunlaştıran, orucu, teravihi, mukabelesi, iftarı, sahuru, Kadir gecesi, zekât ve fıtır sadakaları ve de diğer ibadetleriyle; bizleri Müslüman olduğumuzun şuuruna erdiren; mübarek bir Ramazanı üzüntüyle geride bırakmış; yine, Ramazanı ihya etmenin sevinciyle, böyle mübarek bir bayram sabahına ulaşmış bulunmaktayız.Bizlere bu günleri bahşeden yüce Rabbimize hamdû senalar olsun.
Değerli ve
Şerefli Müminler!
Bayram:
Bayram diyoruz! sevinci, heyecanı, acısı, tatlısıyla gönül bay- ramlarının ne olduğunu şöyle bir gözden geçirelim;
Bayram: Allah’a bağlı olan kalplerin oruç tutarak, kulluk emrini yerine getirmelerinin bir sevinç ifadesidir.
Bayram: Zekâtın, fıtır sadakasının ve diğer her tür yardımlaşmanın; Allah'’n emri olarak yerine getirilmesidir.

Bayram: Allah’a gerçek manâ- da kul olmanın verdiği samimiyettir.
Bayram: Allah’tan başka bütün İlâhları reddederek; yalnız ve yalnız Allah’a inanmak ve yalnız ve yalnız Ona ibadet edebil mektir.
Bayram: Karşılaşılan tüm menfaatlere rağmen, helâle helâl; harama haram diyebilecek imanı taşımaktır.
Bayram: Allah’
ın verdiği malı mülkü, yine Allah yolunda harcamasını bilmektir.Paylaşmaktır.

Saygıdeğer Cemaati Müslimin!
Bayram:
Kur’an’a sahip çıkmak ve hayatı onun kurallarına göre düzenle mek ve yaşadığı her ortamda Kur’an’ın havasını teneffüs edebil mektir.

Bayram:Resulullah (s.a.v.)’ı sevmek kadar, onun düşün düğü gibi düşünmek ve onun yaşadığı gibi yaşayabilmektir.
Bayram: Cihad ruhunu anlayarak; küfre, zulme, ve nefse; karşı durma- sını bilmektir.
Bayram: Müslümanın; Müslüman onuru, Müslüman şahsiyeti ve Müslü- man kimliği ile, İslâm atmosferinde korkusuzca yaşayabilmesidir.
Bayram: Müslüman bir gencin istediği her okulda, hak ve hukuk eşitliği ile eğitim görebilmesidir.
Bayram: Güzelim Ayasofya’nın ibadete açılması ve şerefelerinden ezan seslerinin yükselmesidir.

Bayram: Mescid-i Aksa’nın hürriyete kavuşması ve İslâmla hasret gidermesidir.

Muhterem Din Kardeşlerim!

Bayram: Dünyanın fitne ve fesad mimarlarının dağılması ve tüm dünya insanlarının kendi inanç ve bağımsızlıklarıyla barış içinde huzurla yaşamalarıdır.
Bayram: Müslümanların acı ve baskılarının bitip; yüzlerinin gülebile- ceği zamandır. Afganistanda,Türkistanda, Myanmarda, Arakanda,İrakda, Suriyede ve bütün Müslümanların bulunduğu yerlerde savaş,kavga ve kargaşa, cinayet ve ölümlerin son bulduğu zamandır bayram.
Bayram: Dini, dili, mezhebi ve tabiiyeti ne olursa olsun; her insanın hür bir şekilde fikrini açıklayabilmesidir.(Kehf:29)
Bayram: İnsanların mallarını sömüren hainlerin, evler yıkıp ocaklar söndüren zalimlerin; kendi zulümlerinin pençesine yakalanmalarıdır. Bayram: İçki, kumar ve fuhuş merkezlerinin ortadan kalkması ve toplu- mun ahlâk kurallarına saygı gösterilmesidir.

Bayram: İmanla yaşamak, imanla ölmek ve Rabbinin huzuruna imanla çıkabilmektir. Günümüz tağutlarından kurtulmaktır.
Bayram: Allah için sevmek,Allah için sevilmek ve Allah için sevinmek- tir.Adeta sevgi ve saygı günlerinin temelini atmaktır.

Evet Kıymetli Müminler!
Cenab-ı Mevlâ’mız bu dilek ve temennilerimizdeki bayramları göstere- cektir inşaallah.Bu arada bayramın diğer bir özelliği;kırık kalpleri ve sol- gun yüzleri sevindirmektir.Elimizden geldiğince fakir ve kimsesizleri gö- rüp gözetelim.Büyüklerimizin hayır dualarını alıp,küçüklerimizi sevindi- relim.Fıtır sadakalarını vermemişsek verelim ve bildiğimiz bayramlık va- zifelerimizi yerine getirelim.Kıymetli cemaat! Rabbimiz; cümle Ümmeti Muhammed'in bu bayramlarını hayırlara vesile kılsın ve gönüllerdeki bayramları nasip eylesin.İsteğiniz, arzunuz ve idealiniz;tüm dünyaMüslü manlarının gönlüne göre yaşanacak bir hayat ve sistem, bayram nasip etsin.Butün müslümanlara birlik ve dirlik, vahdet ve muhabbet ihsan ey- lesin inşaellah. Butün müslümanların ve sizlerin bayramını tebrik ve teb- cil ederim.

Son Güncelleme (Çarşamba, 15 Temmuz 2015 18:25)

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile