Bu makale 2737 kez okundu.

465.HUTBE:

 

ASR SURESİ

Aziz ve Asil Müminler!

Bu cumadan itibaren üç Cuma hutbemizde Asr suresini konu edinece- ğiz.Bu sure sayesine kurtuluşun ilkelerini öğrenme imkanı bulmuş ola- cağız.Bu sure Mekke’de inmiş olup üç ayetten oluşmaktadır. Sure adını ilk ayette geçen “asr” kelimesinden almıştır.Asr suresi kısa olmakla beraber Kuranı Kerimdeki bütün nasihatlerin özü sayılır. İnsanlık tarihi boyunca tüm zamanlarda insanları kurtuluşa götüren tek bir sistem vardır. O da asr suresinin sınırlarını çizdiği sistemdir. Bunun dışında kalan her şey boştur, hüsrandır. Öyleyse tek kurtuluş yolu vardır ki o da iman etmek, Salih amel işlemek, hakkı ve sabrı tavsiye etmektir. Allah (cc) buyuruyor:
1.Asra andolsun ki,
2.
İnsanlık mutlak hüsrandadı
r.
3.Ancak iman edip Salih amel işleyenler, birbirine hakk
ı ve sabrı tavsiye edenler mustesna.(Asr)

Asr kelimesi; “hapsetmek, menetmek, sıkıp suyunu çıkarmak anlamına gelirken, isim olarak, dehr, mutlak zaman, karn yani 80 veya 100 senelik zaman dilimi,ikindi vakti ve ikindi namazı”gibi anlamlara gelir.Müfes- sirler ise Kur’anı Kerimde zikredilen Asr kelimesini daha çok, “ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman, âhir zaman, asr-ı saadet” diye tefsir etmişlerdir.

Muhterem Müslümanlar!

Asr kelimesini “mutlak zaman” diye tefsir eden müfessirlere göre zamanın ne kadar önemli olduğuna, ömrünü gereksiz işlerle geçirenlerin hüsrana uğrayacaklarına ve ondan ancak dört özellik sahibinin kurtulacağı gerçeğine dikkat çekmek içindir.Bunlarda 1. İman 2. Salih Amel 3. Hakkı Tavsiye 4. Sabrı Tavsiye etmek tir. Razi şöyle anlatır: “Buz satan birisi pazarda şöyle bağırıyordu: sermayesi eriyen bu şahsa merhamet edin” Onun bu sözünü duyunca bu söz Asr suresinin anlamıdır” dedim. İnsana verilen bu ömür bir buz gibi hızla erimektedir. Eğer bunu ziyan eder veya yanlış yere harcarsa insanın hüsranına neden olur.Hızla geçen zamanı bu dört özellikten yoksun geçiren bir insan dünyada ne işle meşgul olursa olsun, hayatını boşa harcamış kabul edilir. Karlı çıkanlar ise ancak bu dört özelliği taşıyanlar ve ona göre davrananlar olacaktır. Şöyle bir benzetme yaparsak; “bir sınav salonunda kendisine belli bir zaman tanınan öğrencinin süre içinde sorulara cevap vermek yerine başka işlerle uğraşması gibidir. O zaman öğrenciye yanındaki saat işaret edilerek geçen zamanın zararına olduğu ve hüsrana uğrayacağı uyarısında bulunulur. Karlı çıkan öğrenciler ise; kendilerine tanınan zamanın her anını sorularla cevaplamak için kulla- nanlardır.

Muhterem Müminler!
Asr kelimesini ikindi namazı olarak tefsir eden müfessirlerden, Muka til’e göre; Yüce Allah burada ikindi namazına yemin etmiştir. Çünkü “Namazlara sıkıca devam edin özellikle orta namazına (Bakara:238) ayetinde orta namazı, alimlerin çoğunluğuna göre ikindi namazı olduğu için özel bir fazileti vardır.İkindi vakti gündüzün sonuna doğru insanların en fazla kazanç ve ticaret için dünya işlerine daldıkları iş zamanı olması itibariyle ikindi namazının o zamanda kılınmasının zorluğu olduğu gibi yüksek bir uyarı özelliği de vardır. Dolayısıyla ona yemin etmekle faziletine dikkat çekmekte önemli bir anlam verir.Aynı zamanda ikindi vakti insanın ömrünün sonunun yaklaştığına da işaret eder. Bu yüzden de ikindi vaktine dikkat çekilmiştir.

Aziz ve Muhterem Din Kardeşlerim!
Allahu Teala insanları Hz. Adem’den kıyamete kadar bir amaç için yaratmıştır. Bunu da Kur’anda“Ben insanları ve cinleri ancak bana kul luk etsinler diye yarattım”.(Zariyat:54) diyerek ifade etmiştir. Öyleyse insanların hayatı boyunca ey önemli vazifesi iyi bir kul olmaktır. Buna göre iyi bir kul olmak için önce Allah’a karşı sonra da yaratılmışlara karşı vazifelerimizi iyi bilmeli ve ona göre hayatımızı yönlendirmeliyiz. Kulluk; Allah’ın emirlerine sonsuz bir sevgi ve saygı ile karşılık beklemeden inanmaktır. İyi bir kul olmak , Allah’a karşı yapmış olduğu bütün ibadetlerinde ihlaslı davranıp, Allah katında iyi bir mertebeye ulaşmak için çalışmaktı
r.
Asr suresi k
ısa bir sure olmasına rağmen iyi bir kul olmanın sınırlarını en güzel şekilde çizmektedir. Surede sıralanan dört ilkeden iman etmek, Salih amel işlemek insanın Allah’a karşı vazifeleri Hakkı ve sabrı tavsiye etmek ise yaratılmışlara karşı vazifeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son Güncelleme (Salı, 04 Ağustos 2015 22:22)

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile