Bu makale 3149 kez okundu.


 

466.HUTBE:

ASR SURESİ

Aziz ve Asil Müminler!

Evet bu cumada asr suresinin içindeki kurtuluş ilkelerini açıklamaya devam edeceğiz.Önce manasını beraber tekrar gündeme getirelim:

1.Asr’a andolsun ki,
2.
İnsanlar mutlak hüsrandadı
r.
3.Ancak iman edip, salih amel işleyenler, birbirine hakk
ı ve sabrı tavsiye edenler başka.(Asr suresi)

İMAN ETMEK:İman etmek Allah’a ve onun bizlere göndermiş olduğu, her şeye samimi bir kalp ile inanıp bunu dil ile söylemektir. Allah’ın bizden istediklerine ve inan dediklerine kesin olarak inanmaktır.
Asl
ında iman Allah ile yapılmış manevi ve kalbi sözleşmedir. Nasıl ki sözleşme yaparken kişiye bazı yükümlülükler , sorumluluklar ve şartlar sunulur ve kişi bu şartları kabul edip altına imza atarsa Allah’a iman etmek de aynı bunun gibidir. Allah’a iman etmekle insan Allah’ın emir ve yasaklarına uyacağına her şart ve zeminde Allah ve Resulunun yolunu takip edeceğine, Resulullah’ın sünnetine uygun bir yaşantı seçeceğine dair söz vermektir. Sonra da Kelime-i Şehadet okuyarak bir nevi imza atmış olur. Bir insan imanı sayesinde dünya nimetlerine ve dünya hayatının imkanlarına dört elle sarılmaktan kurtulup Allah katında iyi bir yer elde edebilmek için çalışır. İyiliği sırf iyilik olduğu için,Allah istediği için yapar.

Muhterem Din Kardeşlerim!
İman hayatının en büyük temelidir. İyiliğin her türü, her dalı burada dal budak sarar. Meyvelerin hepsi buna bağlıdır. İman olmadan iyiliğin her dalı solmaya ve kurumaya mahkumdur. Nitekim“Rabbini inkar edenlerin iyi davranışları fırtınalı bir günde şiddetli rüzgarda savrulan küle benzer, yaptıkları iyi işler karşılığında ellerine hiçbir şey geçmez. İşte koyu sapıklık budur.”(İbrahim:18)“Kafirlerin amelleri ise çöllerdeki serap gibidir. Susuz kimse onu su zanneder, fakat oraya varınca hiçbir şey bulamaz. Kafir karşısında Allah’ı bulur. O da hesabını hesapsız olarak görür. Zaten Allah’ın hesaplaşması
çabuktur”(Nur:39) denmektedir.
Bunlar imana dayanmad
ığı müddetçe tüm iyiliklerin tüm değerlerin boşa çıkarılacağını gösteren apaçık hükümlerdir.Yine Allah (cc) Kuran-ı Kerimde gerçek imanın ne olduğu şu ayetlerle açıklamıştır.“ Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir.” (Enfal:2)“Mümin ler onlardır ki Allah ve Resulüne inandılar, sonra şüphe etmediler” (Hucurat:15)“Rabbimiz Allah deyip, doğru yolda sebat edenler” (Fussi- let:30)

Şerefli Cemaatı Müslimin!

SALİH AMEL:İnsanın hüsrandan kurtulması için gerekli olan ikinci özellik amel-i salihtir. Amel-i Salih büyük küçük her türlü iyilik demektir.İman ettikten sonra sıra onun tezahürü olan salih amele gelmektedir. İman ile amel ilişkisi tohum ve ağaç ilişkisi gibidir. Eğer toprakta tohum olduğu halde ağaç meydana gelmiyorsa onun anlamı toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Salih amel onun topraktan çıkmış halidir.Onun için Kuranda verilen müjdeler iman etmenin yanında Salih amel de işleyenler için geçerlidir. Bu surede bize Salih amel olmadan sadece iman ile insanın hüsrandan kurtulamayacağı da anlatılmaktadır.
Salih amel işlemek demek yapm
ış olduğun bütün ibadetlerin de ihlaslı olmak demektir. Yani yaptığın bütün işleri sadece Allah rızası için , sırf Allah istediği için yapmaktır.Bir fakire yardım edeceksen bunu Allah rızası için yapmak, Ayşe, Fatma duysun diye değil yolda gördüğün bir taşı sırf bir Müslüman zarar görmesin diye kaldırmak. İşte bütün bunlar bir salih ameldir.Yapmış olduğumuz ibadetlerin olmazsa olmaz tek şartı var ki huşu ve ihlastır. Kılınan namaz huşu ile ihlaslı olarak kılmak gerekir. Çünkü insan çok ibadetiyle değil, ihlaslı olarak yaptığı ibadetleri ile kurtuluşa ereceklerdir.

Sazgıdeğer Müminler!

HAKKI TAVSİYE:Eğer iman etmek ve Salih amel işlemek yeterli olsaydı bu sure burada biterdi. Fakat surenin devamında hakkı ve sabrı tavsiye etmenin gerekliliği ifade edilmektedir.
İslam’ın ana ilkesi hakkı hayata hakim kılmaktır. Hak kelimesi doğruya, adalete, uygun gerçek sözdür. Kur’an ve sünnette farklı ve kesin ifadelerle hakkı tavsiye etmek emredilmiş, iyiliği emredip, kötülüğü menetmek müminlere farz kılınmıştır.Hak batılın zıttıdır. Her şart altında doğru olan şeydir. Hakka yönelme yen her şey ise batıldır.Hakkı tavsiye etmek en büyük cihaddır. Hakkı tavsiyeyi ister elimizle, ister dilimizle, ister kalbimizle yapalım ama mutlaka yapalım. Çünkü hakkı tavsiye etmemenin bedeli çok ağırdır. Bunun için hakkı tavsiye etmek zorun- ludur.

Son Güncelleme (Salı, 04 Ağustos 2015 22:25)