Bu makale 2622 kez okundu.

 

PEYGAMBERİMİZ VE O’NU SEVMEK
"Resûlullah'a itaat Allah'a itaattir(Nisa:80), Resûlullah'ı sevmek Allah'ı sevmektir.Resulullah'ın sevgisi ariflerin baştacı, bilginlerin gönül ilâcı- dır."Bu yüzden Allah Resulü buyuruyorki:"Sizden biriniz beni annesin- den, babasından ve sevdiklerinden ve nefsinden daha fazla sevmedikçe tam mü'min olamaz."(Buhari)
Bir başka hadiste sevgililerin en Sevgilisi yine şöyle buyurur:"Üç şey var ki; bunlar kimde bulunursa o kişi imanın tadını bulur; lezzetine nail olur:
1- Allah ve Resulü ona, her şeyden daha sevgili olmak.
2- Bir kimseyi hiçbir şey için değil, Allah için sevmek.
3- Ateşe atılmaktan korkup tiksindiği kadar, imandan küfre dönmekten tiksinip korkmak."(Buhari)
Peygamberimizin ve sahabelerin yanında seçkin bir yeri olan, cennetle müjdelenen, adaletiyle nam salan Hz. Ömer, bir gün Resûlullah (s.a.v.)'a: Ya Resûlullah, muhakkak Sen bana bedenimdeki canım müstesna, her şeyden daha sevgilisin, der.
Efendimiz: Olmadı ya Ömer, sizden biriniz, beni nefsinden daha fazla sevmedikçe imanda kemale eremez" buyurdular. Bunun üzerine Hz. Ömer:
-Üzerine Kuran'ı indiren Allah'a yemin ederim ki Ey Allah'ın Resûlu, Seni canımdan da daha çok seviyorum, deyince, Efendimiz:Şimdi oldu ey Ömer, buyurdular.
Şu halde her Müslümanın imanı Peygamber Efendimize olan sevgi ve muhabbetiyle orantılıdır. Çünkü o iki cihan serveri: "Kim beni severse cennette benimle beraberdir" buyurur. Ayrıca "Kişi sevdiği ile beraber haşrolunacaktır." buyuran da yine Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'dir.
Bu noktada şair Muhamraed İkbal'in şu mısraları Resûlullah'a muhab- betin nasıl olması gerektiğim pek güzel ifade eder:Ey Müslüman sen, Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın dalında bir goncasın.
Sen Hz. Mustafa'nın hakikat rüzganyla açıl ve gül ol! O'nun buharından renk ve koku al, O'nun yüce ahlakından hisse al…
Hz.Peygamber (s.a.v.)'i sevmenin alametleri ise Allah ve Resûlü'nün dostları tarafından söyle hülasa edilmektedir:

1-Kur'ân'ı çok sevmek, hükümlerine uymak; emirlerini yerine getirip, yasaklarından kaçınmak. Çünkü Hz. Aişe annemiz; Resûlullah'ın ahlâkı Kur’andır."diyor.Kur'ân'ı çok okumak, anlamak ve çocuklarına çok oku- tup manasını kavratmak, Resûlullah'ı sevmenin ilk ve en önemli şartıdır.
2-Her halinde ve hareketlerinde O'na uymak, O'nun sünnetiyle amel etmek, edebiyle edeblenmek, ahlakıyla ardaklanmak.Her iş ve davranış- ta Hz. Peygamberin yolundan ayrılmamaktır.
3-Hz. Peygamber (s.a.v.)'i çokça hatırlamak, O'nun mübarek ismini dilinden düşürmemek. Çünkü "Kim bir şeyi çok severse onu çok anar." buyurulmuştur.
4-O'nun ümmetine mensup olarak, O'nunla bir ve beraber olmayı arzu etmek; ölümden korkmamaktır. Zira, sevenler sevdiklerine kavuşmayı candan, gönülden temenni ederler.
5-Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), anıldığı vakit O'na sevgi ve saygıda kusur etmemek, salavatı şerife getirmektir.
6-Hz.Peygamberin sevdiği her şeyi kayıtsız, şartsız sevmek, O'nun ehli beytine sevgi beslemektir.
7-Allah'a ve Resulüne buğz edenlere buğzetmek, onlara düşman olan- lara düşman olmak, onlara dost olanlara dost olmaktır.
Bu yüzden olsa gerektir ki, yine şair Muhammed ikbal şu mısraları terennüm eder:"Cenab-ı Mustafa'nın dini, hayat dinidir, O'nun şeriatı, yaşamın bizzat kendisidir. Ohun cilâsı, taşı ayna yapar, Demirin gönlündeki pası koparıp alır.
Yüreği Peygamber sevgisiyle harmanlanan en yürekli şair Muhammed İkbal bu mısralarla da yetinmez de Peygamber sevgisinden aldığı ilham ve ürpertiyle bütün Müslümanlara şu çağrıyı yapar: "Müslüman karde şim; hayatının gidişi Hazreti Muhammed'in tesis ettiği hükümler içinde olsun. Kendi hüner ve marifetine, arzuna itimat edip O'nun yolundan ayrılma.Müslümanm fırtatı, baştan ayağa şefkattir. Dünyada O'nun elinden iyilik etmek ve acımaktan başka bir şey gelmemelidir!"
Sözün özü, Resûlullah'ı sevmek, sevgilerin en güzeli olan, varların en "VAR" olanı olan Allah'ı sevmektir. Zaten o güzeller güzele olan Resû- lullah nasıl sevilmez ki? İnsanın O'nu sevmemesi için kör ve sağır olması, kalbinin mühürlü olması gerekir. Hz.Aişe annemizin Sevgili Peygamberimizle ilgili zarif bir kıyasıyla yazımızı noktalayalım:
"Züleyhayı kınayıp da, ayıplayıp da, Hazret'i Yusuf u görünce ellerini kesen kadınlar, eğer Cenab-ı Muhammed Mustafa (s.a.v.)'nın nur cema- lini görselerdi, ellerinin yerine kalblerini keserlerdi."Yine bu minvalde şairin Hz. Peygamber'e hitaben: "Senin hüsnü cemalinden her nerde söz açılırsa, Hazret-i Yusuf un güzelliği efsaneden ibaret kalır, Ya Resûlul- lah." ifadese oldukça anlamlı ve manidardır.Sevgili Peygamberimizi öğrenmek isteyenlere:"Çünkü O'nu en çok sevenler, O'nu en çok bilenlerdir….

Son Güncelleme (Pazartesi, 21 Aralık 2015 22:11)