Bu makale 3987 kez okundu.

100 NASİHAT  

      ZAFER HOCADAN RAMAZAN-I ŞERİF

                       NASİHATLARI
01.NASİHAT
:Ramazanı şerif muhasebe noktası,yani kendini hesaba çekme ayı olsun.Amellerini düzeltme Allaha dönüş ve hayatına çeki- düzen verme ayı olsun!
02.NASİHAT:Örneğini sahabe-i kiramdamdan ve selefi-salihinden al.

Bu faziletli ayda senin önderin ve örneğin onlar olsun!
03.NASİHAT:Ramazan hilal-ı gördüğün zaman şu duayı oku:

(Allahumme aleyna bil- yumni vel imani ve selameti vel-islam.)

04.NASİHAT:Camiye ve cemaate erken gelmeye kendini alıştır.Rabbine ibadetle hakiki munacaatla yakınlık ve unsiyet kurmak icin erkenden camide  yerini al.
05.NASİHAT:Peygamberimiz:(İnsanlar ezan(okumada) ve birinci safta-ki (fazileti ve sevabı) bilmiş olsalardı, sonra kura çekmeden başka çıkar yol bulmasalardı, elbette kura çekerlerdi.) (Buhari) Öyle ise, Birinci safta yerini almaya önem ver.
06.NASİHAT:İftar anında, akşam namazından önce, ikindi namazından sonra en son saatte, seher vaktinde, faziletli vakitlerde ve özellikle namazlardan sonra dua, tevbe-istiğfar ve bol zikir yap.Gafil olma!
07.NASİHAT: Günlük 12 rekat nafile namaza devam et. Yani 5 vakit namazın farzlarından sonra kılınan ikişer rekat namaz ve ikindi namazından önce kılınan 4 rekat namazlar. Her kim bunları kılarsa, Allah o kimse icin Cennette bir ev-köşk bina eder.(Müslim)
08.NASİHAT:Ramazan boyu cemaatle ve İmamla beraber teravih namazını kılmaya önem ver.Bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap yazılır.( Ebu Davud ve Tirmizi)
09.NASİHAT:Teheccüd namazından nasibini al.İmsaktan önce 2 rekat dahi olsa kıl ve Rabbine munacatanda sana yardım etmesi icin Rabbinden iste.
10.NASİHAT:Her abdesten sonra 2 rekat namazı kılmaya önem ver.Her kim buna devam ederse .Cennet ona vacip olur.(Müslim)
11:NASİHAT:En az 2 rekat veyahut 4 rekat kuşluk namazına devam et.(Mslim)
12.NASİHAT:Nafile ve tatavvu namazlardan evin için de bir nasip ayır.Yani nafile  namazları evde kıl.Evini mezarlığa çevirme! (Buhari)
13.NASİHAT:Kendin için bir saat ayır. O saate Rabbine munacaat edesin ve Rabinin huzurunda ağlayasın! Zira kalbin düzelmesi için bunun çok etkili tesiri var.
14.NASİHAT: Secdeyi cok yap, çoğalt. Kul Rabbine en yakın olduğu hal ve yer secde hali ve yeridir. Secdede çok dua edin! (Müslim)
15.NASİHAT:Sabah namazını kıldığın zaman, namazdan sonra namaz kıldığın yerde oturmaya önem ver. Çünkü hadisi şerifte Peygamber efendimiz (s.a.v) :Her kim sabah namazını cemaatle kılarsa, sonra oturur güneş doğuncaya kadar Allahı zikir ederse, sonra güneş doğduktan (kerahat vakti çıktıktan sonra ) 2 rekat namaz kılarsa. Ona bir hac bir umre sevabı vardır.’’(Tirmizi) buyuruyor.

16.NASİHAT:Namazdan sonrasına önem ver ve yapılması gereken tesbih ve zikirleri oku. Örneğin: 33 kere Subhanellah, 33 kere Elhamdulillah, 33 kere Allahuekber. 100.  de ‘’Lailahe illallah vehdehu- La şerike leh.Lehülmülkü velehül hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.’’oku. Denizin köpüğü kadar hataların olsa bağışlanır.( Müslim)
17.NASİHAT:Allahın yarattığı mahlukatlar hakkında tefekkür etmen icin kendine özel bir vakit ayır. Çünkü teffekür kalbdeki imani, özellikle yaratanına karşı,azametine karşı, imanını artırır. Allaha olan sevgini, bağlılığını, artırır.
18.NASİHAT: Kur’an tilavetine, okunan mukabele meclisine hazır olmaya çok önem ver. Hele Camide yetkili ve ehil kişiler tarafından verilen ilmi ve fikhi derslere, tefsir ve hadis derslerine ve sohbetlerine daha cok  önem ver, can kulağı ile dinle ve istifade et.
19.NASİHAT:Çocukların odalarına bazı güzel ve manidar söz ve deyimleri veyahut hadisi şerifleri yaz ve as. Örneğin:’’Her kim inanarak ve sevabını Allahtan bekliyerek ramazan ayinda oruc tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.’’(Buhari)
20.NASİHAT:İftar duasını unutma! Kendin, anne-baban ,çocukların ve bütün ailen için Rabbine dua ve niyaz et.( Ebu Davud)
21.NASİHAT:Her halukarda ve mutalaka çok dua etmeye çalış,çünkü dua ibadetin beynidir. Allah dua eden eden kulunu sever ve ona icabet eder.(Buhari)
22.NASİHAT:Peygamberimize(s.a.v) cok salat ve selam oku. Özellikle Cuma günleri. Peygamberimiz(s.a.v)’’Her kim bana bir salat ederse Allah ona salat eder, karşılığını verir.’’(Müslim)

23.NASİHAT:Meclis yerinin (oturduğun) yerin kefaret duasını oku.’’Subhanekellahümme ve hamdik,Eşhedü enlailahe illa ente, esteğfiruke ve etubu ileyk.’’(Ebu-Davud)
24.NASİHAT:Bir günah işlediğin zaman hemen abdest al, 2 rekat namaz kıl ve Allaha tövbe-istiğfar et.Allah seni bağışlar.(Ebu Davud)
25.NASİHAT:Eğer gücün yetiyorsa,imkanın varsa Ramazan ayı içine bir ümre yap. Her kim böyle bir ümre yaparsa, Peygamberimizle beraber hac yapmış gibi olur.(Buhari)
26.NASİHAT:Konuşmalarına çeki-düzen ver, konuşma uslubuna yeni-den dizayen et ve munasib mevzuları seç ve tebliğ yap.
27.NASİHAT:Eğer imkanın varsa , sözün geçiyorsa, Camide ilan tahtasına yeni bir şeyler yaz. Kısa ve öz tesbitler ederek yaz.
28.NASİHAT:Her hafta Camiye gelenler arasında musabaka tertib  edin.Eğer imkan varsa Cuma namazlarından sonra yarışmayı kazananlara ödüllerini dağıtın.
29.NASİHAT:Camideki cemata, çalışma yerlerindeki insanlara, köy ve mahallelere kitap dağıtın, kaset dinletin ve ilgili şeyleri dagıtın.
30.NASİHAT:Hayır kurumları tarafından iftar yemeği verilen yerlerde, yardımlaşma yolu ile değerlendir.

31.NASİHAT:Bir gün dahi olsa, toplu  iftar yemeği ver.Özellikle Cami cemaatine, hem tanışırsınız, hemde aradaki alakayı derinleştirirsiniz.
32.NASİHAT:Eğer gücün yetiyorsa,bilgi birikimin varsa, insanlara genel manada yeme ve içmede nebevi edepleri öğret.Örneğin:İftari acele etmeyi, hurma veyahut su ile ıftar etmenin edep ve sevaplarını öğret.
33.NASİHAT:Mahallenin fakirlerini araştır, onlara mali yardımda bulun. Gücünün yettiği kadar ictimai yardımlaşmalarda bulun.Paylaş !
34.NASİHAT:Namaza devam edenlerden ve bazı iyilik severlerin yardımıyla Kur’anı kerimi hıfz edenlerden bir umre organize et.
35.NASİHAT:Bir sandık erkeklere, bir sandık kadınlara koy. Oruç ve diğer konularla alakalı sorularını yazıp koysunlar.Gücün yetiyorsa sen veyahut işin ehli ve yetkili biri, onları cevaplandırsın.

36.NASİHAT: Aile efradının şuurlanması için vazife ve ödevleri ver. Davaları için program yap.

37.NASİHAT:Yaşlarına ve bilgilerine munasip iyi ve hayırlı işlerde gençleri görevlendir.
38.NASİHAT:Hanımın kanalıyla kadın arkadaşlarına ve komşularına, mubarek ramazanı şeriften istifade etmeleri için bir takım yararlı ve faideli bazı risale ve broşürleri gönder.
39.NASİHAT:Camide halkalar oluştur, bilmiyenler icin Kur’anın tila-vet, Kur’anın hıfzı ve derslerini yapıp onlara talim etmek için teşvik et.
40.NASİHAT:Dünyanın her yerinde özellikle Filistinde,Sudanda ve Somalıdaki muhtaç ve mucahit Müslüman kardeşlerimize yardım ve teberru yapmaları için insanları teşvik et.
41:NASİHAT:Bulunduğun yerde en yakın bir mescide, Ramazanın son 10 gününde, güçlü bir program yaparak, itikafa ait her konuda insanların ihtiyaçlarının karşılamak üzere itikaf tanzımını yap.

42.NASİHAT:Bulunduğun yerin insanları ile özellikle iyilik adına iş yapanlarla ve İslami daveti yapanlarla güçlü bir alaka kurmaya çalış.
43.NASİHAT:Eğer imkan varsa, elinden geliyorsa, Ramazan eyında bir takım televizyon kanallarında yararlı ve faideli programları yap ve organize et. Program saatlerini arkadaşlarına ve komşularına her hangi yolla gönder ve bildir.
44.NASİHAT:Ramazanı şerifte televizyon kanallarında, dinin temel kurallarına ters düşmeyen programların insanlar tarafindan takip edil-mesi icin kontrol et.İslam ahlakına ters programları ne dinle,ne dinlet !
45:NASİHAT:Ramazanı şerifi sevenlerden bir grup oluştur. O gurubun görevi hastanelerde hasta ziyareti, evlerinde fakirlerin ziyareti olsun. Evvela Ramazanın geldiğinin müjdesini verip tebrik etsinler.Sonra onlara risale ve broşürler ,dini kasetler ve benzeri şeyleri versinler. Onlara Allahı hatırlatsınlar ve onlara temizlik, namaz ve oruç gibi şeylerin hükmünü öğretsinler.
46.NASİHAT:En uygun ve olumlu yolları araştırarak munkeri inkar ve kaldırmak için açık ve genel munkerlere karşı harekete geç!İslama ters düşen şeylerle (munkerlerle)savaş.Elinle, dilinle ve kalbinle tepki göster.
47.NASİHAT:Hastane gibi, ziyaret yerleri gibi, ister resmi yerler olsun,  isterse özel yerler olsun, bir takım kitaplar, dergi ve gazeteler dağıt.
48.NASIHAT:Günlük, kısa kısa İslam davasını içeren mektuplar yaz ve tanıdığın insanlara, arkadaşlarına ve yakınlarına  
e-maille
gönder.
49.NASİHAT:Cami imamı ile veyahut muhitindeki bazı İslam davetçileri ile yardımlaşma hareketine geç.Ramazan meclisi oluştur. İnanların fıkhı ve hayatının genelini ilgilendiren sorularını cevaplan-dırılması için ehil alimlerden birini davet edin. Sohbet etsin !
58.NASİHAT:Toplanan yiyececeklerin toplanması,fakirlere ve muhtaç-lara dağıtılmasında hayırlı projelere ortak ol.
                                
TEMEL NASİHATLAR:
51.NASİHAT
:Niyetinde Allah için ihlaslı ol. Orucunda Allaha teveccüh et. Zira Allahu Teala amellerden halis olanı, temiz  olanları kabul eder.
52.NASİHAT:Bir vakitte bir çok iş yaparak istifade etmeye çalış.  Örneğin: yolda yürürken zikir yapmak ,nakil vasıtlarında, yani trende, otobüste, gemide, uçakta ve benzeri yerlerde zikir yapmak gibi…
53.NASİHAT:Sahur vaktinden ve sahur yemeğinden istifade et.Zira sahurda bereket vardır.(Buhari ve Müslim)
54.NASİHAT:İftar yemeğini acele et.Yani vakti gelir gelmez hemen iftar et.Çünkü sahuru geçiktirmek, iftarı tam vaktinde yapmak hayrın devam etmesine vesiledir.(Buhari)
55.NASİHAT:Eğer varsa hurma ile iftar et. Eğer yoksa su ile iftar et. Çünkü en temiz sudur.(Ebu Davud ve Tirmini)
56.NASİHAT:Teffekür ve tedebbür ile Kur’an okumaya yönel.Günlük bir cüz Kur’an oku. Çünkü Cebrail Peygamberimizle bir araya gelerek Ramazanda Kur’an okuyor ve dersini yapıyorlardı.

57.NASİHAT:Dilini yalandan, gıybetten, söz taşıtmaktan,yalan sözler-den ve yalan şahitlikten koru.Bu şeyleri işliyenlerin oruç tutmasında bir mana yoktur.(Buhari)
58.NASİHAT:Gözlerini haramdan koru! Harama bakış İblisin zehirli oklarından bir oktur.Her kim inanarak Allah korkusundan dolayı harama bakmayı terk ederse, kalbinde imanın lezettini bulur.(Teberani)

59.NASİHAT:Kulağını seni ilgilendirmeyen ve özel olan konuşmaları dinlemekten uzak tut. Asla böyle bir konuşmayı dinlemek mudahale etmek sana düşen bir vazife değildir.
60.NASİHAT:Sen kendini ve nefsini zabt edemiyorsan, biliyorum, tepkini biliyorum. Öyle ise buna çok dikkat et Oruç bir kalkandır.Bunu hiç unutma.(Müslim)
61.NASİHAT:Ramazanda çok sadaka ver. Peygamberimiz bu konuda çok cömert idi.Ramazan-ı şerifte daha da cömert idi.
62.NASİHAT:İftar anında çok yemek yeme! Çünkü mideyi aşırı doldurmak, tembelliği meydana getirir. Devamlı mide şişkinliği ve doygunluğu geri zekalı olmaya ve ahmaklığa sebebiyet verir.Kalbin katılaşmasını meydana getirir.İnsan oğluna belini düzeltecek,yani ayakta durabilecek kadar yemek yemesi yeterlidir.Midenin bir bölümü yemek, bir bölümü su ve bir bölümü nefes-hava alması için taksim etmesi, en uygunudur(Tirmizi)
63.NASİHAT:İftardan sonra kalbini korku ile ümit arasına koy.Çünkü bilmiyorsun orucun kabul oldumu? Fevzu-neceta ulaşanlardan oldunmu? Yoksa, redmi edildi ve sen hüsrana düşenlerden mi oldun?
64.NASİHAT:Ramazan orucunu iman ederek ve sevabını Allah’tan bekliyerek tut. İşte o zaman geçmiş günahlardan bağışlanır.(Buhari)
65.NASİHAT:Ramazan gecelerini kıyamda ve ihya ederek geçir. Bunlarıda kalben iman ederek ve sevabı Allah’tan bekliyerek yap, işte o zaman geçmiş günahların bağışlanır.(Buhari ve Müslim)
66.NASİHAT:Kadir gecesini inanarak ve karşılığınıda Allah’tan bekli-yerek ihya et. İşte o zaman geçmiş günahların mağrifet olunur. (Buhari)
67.NASİHAT:Son on günde çok çalış mucahade et, ibadatu-taatla meşğul ol. Çünkü Peygamberimiz öyle yapardı.(Buhari veMüslim)
68.NASİHAT:Allahın her emrinde murakabe-i İlahiyeyi unutma, gizli-aşikar her halükarda ilahi kontrol altınta olduğunu unutma, muhafaza et.
69.NASİHAT:Susuzluk, açlık ve yorgunluk anları hissetmemek için Ramazan gündüzlerinde çok uyuma. Çünkü Allaha en sevimli ameller-den biri olan camide cemaatla namazını kaçırırsın.

70.NASİHAT:Ticari ve mali muamelelerinde insanları aldatmaktan kaçın! Yine aynı şekilde karşılıklı nasihat ve meşveretlerde aldatmaktan sakın. Çünkü aldatan ümmeti Muhammedden değildir.(Müslim)
71.NASİHAT:Güzel ahlak sahibi ol. Sorulan soruya Peygamberimizin verdiği cevapta:Kişiyi Cennete sokan seylerden biri takva, biride güzel ahlaktır.(Tirmizi) Bu düstürü kendi hayatına uygula !
72.NASİHAT:Öfkeni yen, hakkından fedakarlık yap ve halim-selim bir insan ol.(Ali İmran:134)

73.NASİHAT:Haksızlık yaptıklarına haklarını geri ver, hak sahiple-rinden helallık iste. Zira üzerinde kul hakkı olanların hali perişan olacak-tır.(Buhari)
74.NASİHAT:Ramazan ayında hizmetçilerine, işçlerine baskı yapma, ağır yük yükleme ve ağır iş yaptırma!(İbni Huzeyfe)
75.NASİHAT:İyilik ve hayra çağıran davetçiye icabet et.Her kim Allaha sığınıyor ve iltica ediyorsa, sizde sığının, Allah adına istiyene verin, sizi davet edene icabet edin, size iyilik edene sizde karşılığını verin, diyor Peygamberimiz.(İ.Ahmed.)
76.NASİHAT:Ameli olarak hep beraber karşılamak için, Ramazan ayının gelişini aile efradınıza, yuvanıza ve yakınlarınıza müjdeleyin.
77.NASİHAT:Ramazan munasebetiyle evinde bir değişim ortaya koyun. Mesela:Evi temiz eşyaları yerleştirmek, Ramazanın gelişini selamlamak için bir Kur’an ayeti levhasını görünen bir yere asmak gibi…Özel olarak çocukların odalarına balonlar koymak, süslemek taki, onlara çok değerli bir misafirin geleceğini hisstetirmek ve sevindirmek.

78.NASİHAT:Gecesiyle gündüzüyle Ramazanın-ı şerifi ihya etmek için bir program bir çizelge yap.Örneğin:Kur’anı okumak,ders yapmak, namazları cemaatla eda etmek için münasip bir mescid tahdit ve tayın etmek gibi…
79.NASİHAT:Evde ramazan boyunca namaz kılacağın bir yer tahsis et.
Özel ve temiz bir mekan olsun. Evin bir mescid gibi olsun!
80.NASİHAT:Ev halkını ibadetleri eda etmede kendine tabi kıl. Tasarruflarını murakabe et, amellerini gözetle, yanlışlarını düzeltmek, hatalı olanları doğrultmak için takip et.
81.NASİHAT:Günlük teklif ve önerileri ihtiva eden bir cetveli-çizelgeyi evde as. Yumuşak olumlu ve kabul edilir şeyler olmasına dikkat et. Ayrıca programına bir takım iftar dualarından ve benzerlerden tespit et.Yaptığın program aile efradını birletirci olsun.
82.NASİHAT:İftar ve sahur yemeğini hazırlamada ailenle beraber yapmaya ve yardımcı olmaya çalış. Çünkü bu işlem aile fertleri arasında alaka ve bağları kuvvetlendirir.
83.NASİHAT:Erkek çocuklarınla sabah namazı için camiye git.Birinci safta cemaatle namazı kılın. Anneleride kızlarla evde beraber kılsın.Eğer mümkünse, kolay geliyorsa, herdehangi bir sakınca söz konusu değilse, annelerinde camiye eş ve evlatlarının gözetiminde gider, cemaatten ve sabah namazının faziletinden istifade ederler.
84.NASİHAT:Her gün sabah namazından sonra çocukların ve eşinle beraber Kur’andan bir cüz okumak için, Peygamberimiz ve peygamber-lerin hayatından bir bölümü okuyup ders yapmak için, fıkıh, tefsir ve akaid’den ders yapmak için oturum düzenle.
85.NASİHAT:Sana tabi olmaları için farz, nafile ve hayır ameller için, bir çizelge üzerinde ehli beytinle ittifak et. Bu gibi uygulama isabetli olur. Hatalı olanlarda hatalarını düzeltir.
86.NASİHAT:Gelirine münasip ailenizin mutfak masrafları için bir ölçü koy. Maişetinde iktisad yolunu ara. Çünkü Ramazan saçıp-savurma ve israf etme ayı değil, iktisad etme,ekonomik olma ve bollaştırma ayıdır.
87.NASİHAT:Hanımla yardım, infak ve sadakalar için bir meblağ lahdıt edin. Çeşitli hayır ve iyilik yerlerine sarf etmek için.
88.NASİHAT:Bozguncu basın yayından, medya kuruluşlarından, özellik açık-saçık resimleri yayınlayan mecmua ve gazetelerden, kadını reklam aracı yapan, kadın erkek karma bir hayatı lanse eden her şeyden sakın.
89.NASİHAT:Müslümanların nasıl bir araya geldiklerine, yekvücud olduklarına şahid olmaları için, çocuklarınla büyük camilerden bir camide teravih namazını kılmaya çalış.
90.NASİHAT:Tedrici olarak, yani alıştıra alıştıra oruç tutmalarını sağlamaya ve onlara sahur yemeğine kalkmaya, sabah namazını cemaatle kılmaya  cesaretlendir. Zorlamayın! Zira riyakar olurlar.

91.NASİHAT:Sabah, akşam, iftar, teheccüd zikirlerini ezberlemeleri için aile efradına müracaat et. Hatta ezberlemeleri için musabaka tertib et. Ezberleyen ve okumaya devam edenlere ödül ver.

92.NASİHAT:İyi ve kötü sıfatların bir şahifede, bir çizelge şeklinde tesbit et. Ki, aile efradın iyilerinden istifade etsinler, kötü sıfatlardan kaçınsınlar, eğer varsa tedavi etsinler.
93.NASİHAT:Anneye gereken, çocukları arasında yardımlaşmanın değerini yerleştirmek için fırsatları değerlendirmesidir. Örneğin:sofranın hazırlanmasında, kaldırılıp temizlenmesinde, iftar ve sahurda çocukla-rıyla ortaklaşarak yapmasıdır.
94.NASİHAT:Bir hayır çantası hazırla.Evde herkes birey olarak hazır-lasın veyahut komşularla eşit bir şekilde hazırlasınlar.O hayır çanta-sıntaki malzemeleri mahallesindeki fakirlere Ramazan ayı munasebe-tiyle, onları yardım etmek amacıyla, takdim et. Müslümanlar arasındaki karşılıklı yardımlaşma değerlerini yeniden ihya et.
95.NASİHAT:Asabiyetten, ırkçılıktan, İslam dışı organizasyonlardan, yapamam, edemem, vaktim yok, imkan yok gibi nefsin arzularından uzak ol. Gönlü geniş ol. Sükünete, barışa, huzura her halukarda zikirle itminana kavuşursun. Allahı hiç bir zaman unutma!
96.NASİHAT:Toplumsal alakayı güçlendirmek için, sıla-ı rahm yap. Aile efradınla kulluk yapmak için, aradaki ihtilaflı ilişkilerden kendini tasfiye et ve insanları barıştırmak ve insanların arasını düzeltmek için uğraş ver.
97.NASİHAT:Her hafta için bir şiar, yani silogan seç. Aile birey-lerinizin göreceği yere rabt et.Mesela birinci hafta’’Merhamet etmeyen merhamet olunmaz’’Rahmet sıfatını tekid etmek ve bu güzel sıfatla ahlaklanmak için. İkinci hafta ‘’Nuh (as):Ben onlara dedim:Rabbinizden mağrifeti dilenin.Çünkü o çok bağışlayandır.’’ istiğfarın fazilet ve ehemmiyetini ortaya koymak için, üçüncü hafta:’’Ey Rabbim!seni memnun etmek için acele ettim,’’Dördüncü hafta:’’Allaha firar edin,şüphesiz ben O’ndan (gönderilmiş)açık uyarıcıyım’’ veyahut’’ Rabbiniz den mağrifete ve cennete süratli koşun.’’Allaha,Allahın rızasına ve cennetine koşmanın ehemiyetine işaret etmek için.
98.NASİHAT:Hanımını çeşit çeşit yemekleri isteyerek meşgül etme! Mutfakta hanımının durumuna uygun ve münasib bir program yap. Program arasında kasetten ve benzeri şeylerden Kur’an dinlenme maddesını, dini sohbet ilkesini koy. Onların yanında olduğunu hatırlat, oruç tutanlara verilecek büyük ecirlerden bahset.
99.NASİHAT:Ramazan boyunca çocukların arasında güzel ve faideli kitapları okuma yarışı yap. Örneğin:Hayatüssahabe, Siretunnebi, Hadis-lerle İslam, İslamda adalet ve benzerleri eserler gibi.
100.NASİHAT:Aile fertleri arasında bireysel farklılıkları unutma! Birine uygun olan şey, ötekine uygun olmaya bilir. Bazısı hafızlık yapabilir, bazısı bazı süreleri ezberliyebilir.Bazısının kafası çalışır ve bazısının az çalışabilir. Buna  çok dikkat et!...
NOT: Allahu Teala sizden ve bizden namaz, oruç, zekat, teravih ve diğer amellerimizi kabul eylesin .Amin.
Müderrisim (Zafer Hoca)
4 Ramazan 1431(2010)

Ayasofya- Hildesheim

 

 

 

Son Güncelleme (Salı, 24 Temmuz 2012 17:50)