Bu makale 4358 kez okundu.

 

ÇOCUK TERBİYESİNDE 75 İLKE
01.İLKE:Saliha hanımla evlenmek için Allahın inayettine sığınmak. Örneğin:marifet ehli ile iştisare etmek gibi.Dinimizin ve Peygambe- rimizin tavsiyelerine uymak gibi.
02.İLKE:Allah´tan salih-iyi zürriyet istemek. (Ali İmran: 38,74)
03.İLKE:Kız olsun, erkek olsun çocuk sahibi olunca sevinmek.
Onların rızkını Allahın vereceğine inanmak ve korkmamak.
04.İLKE:Çocukların terbiyesinde Allahtan yardım istemek. (Fatiha: 4)
05.İLKE:Çocukların iyiliğine ve iyi olmalarına dua etmek, asla beddua etmemek. Salih iseler, daha da iyi olmaları için, kötü iseler düzelmeleri için sürekli dua etmek.
06.İLKE:Çocukların isimlerini en güzel isimlerden koymak. Peygambe- rimizin uygulamaları bu konuda açıktır.
07.İLKE:Küçükken güzel bir künye ile künyelendirmek. Şerefle taşıyacağı bir isimle künyelendirmek.
08.İLKE:İmanı ve salih akideyi çocukların ruhuna yerleştirmek. Örne- ğin: Kelime-i şehadeti ve içeriğini iyice belletmek
09.İLKE:Güzel ve övülmüş ahlaki değerleri çocukların ruh ve nefislerinde yerleştirmek. Örneğin: Takva,hilim, sıdk, emanet, iffet, sabır ve benzerleri gibi.
10.İLKE:Kötü ahlaktan uzaklaştırmak, kötü ahlakın insan nefsinde ki çirkinliklerini izah etmek. Örneğin: yalan, hiyanet, haset, gıybet, nemime ve benzerleri gibi.
11.İLKE:Güzel işleri ve edepleri onlara öğretmek, onları bu şeylere alıştırmak.Örneğin: Aksırana teşmit etmek, esnemeyi engellemek, sağ elle yemek yemek, selamın edebi, misafirleri karşılama ve benzeri şeyler gibi.
12.İLKE:Çocuklarla beraber iken iyi güzel ve dinen makbul sözcüklerle ve cümlelerle konuşmaya önem vermek, çirkinlerinden konuşmamak.
13.İLKE:Evladımızın Allahın kitabını ezberlemelerine önem vermek.
14.İLKE:Şer' i zikirlerle ve dualarla onları koruma altına almak.
15.İLKE:Güzel örnek olarak,terbiye meselesine önem verip üzerine eğilmek.
16.İLKE:Çelişkilerden ve çelişkiye düşmekten sakınmak.
17.İLKE:Ahde vefa göstermek. Verilen sözü yerine getirmek.
18.İLKE:Kötü ve ahlak bozan aletlerden ve munkerlerden uzak tutmak.
19.İLKE:Geçen maddeye mukabil ve munasib şeyleri yapmak suretiyle evladlarımızı bozulmaktan kurtarmak.
20.İLKE:Cinsi sapmalardan ve sapıklardan çocuklarımızı uzak tutmak.
21.İLKE:Çocuklarımızı pahalı ve süslü, karşı cinsi azdıracak ve yoldan yoldan çıkaracak şeylerden uzak tutmak. Örneğin: Süslü elbiseler, pahalı eşya ve arabalar gibi.
22.İLKE:Sert ve dayanıklı olmaya, adam gibi adam olmaya, ciddi ve çalışkan olmaya onları alıştırmak. Onları tenbellikten, uyuşukluktan, rahattan,işsizlikten ve başkasına yük olmaktan uzak tutmak.
23.İLKE:Geçen maddedeki konumu elde etmek için gecenin sonunda uyanmaya alıştırmak. Yani seher vaktinde.
24.İLKE:Aşırı yemek yemeden, çok konuşmaktan, çok uyumaktan ve insanlarla içli-dişlı olmaktan yani insanlarla fazla haşir-neşir olmaktan uzak tutmak.
25.İLKE:Çocuklarımızı küçükken camiye gitmeleri için teşvik etmek, büyüklerle beraber namaz kılmaya özendirmek, büyüdüklerinde namaz kılmaya zemin hazırlamak.
26.İLKE:Çocukların nelere meyl ettiklerini murakabe etmek, yetenek- lerini geliştirmek ve munasib olanlara yönlendirmek.
27.İLKE:Çocukların içinde kahramanlık, cüret ve cesareti geliştirmek, kendine güveni ve edebi anlayışı aşılamak.
28.İLKE:Ev ve diğer işlerde fikirlerini beyan etmeleri için çocuklarla istişare etmek.
29.İLKE:Çocuklara bazı sorumlulukları vermek, babanın veya görevli kişinin olmadığı zamanlarda,alıştırmak ve yetiştirmek.
30.İLKE:İctima- i ve toplumsal çalışmalara, sosyal etkinliklere istirak etmeleri ve dini hizmetler,müslüman kardeşlerine yardım, Allah yolunda cihad etmek, Allah yoluna davet etmek ; muhtaç, fakir ve çaresizlere yardım veyahut bu hizmetleri yapan hayır kurumlarına destek vermeyi alıştırmak.
31.İLKE:Önemli konu ve yerlerde gerektiğinde kararlar almaya onları alıştırmak.
32.İLKE:Çocukların tabii yapılarını, kişiliklerini, istek ve duygularını anlamak.
33.İLKE:Çocukların büyüme merhalelerini iyi takdir etmek ve yaşına göre muamele etmek.
34.İLKE:Çocuklarla bire bir ve yüz yüze sorunlarını çözmek. Özellikle ergenlik yaşlarında titiz davranmak.
35.İLKE:Çocuklarla beraber oturmak, özel vakitler tayin etmek ve onlarla unsiyet meydana getirmek, onları teselli etmek. İhtiyaç duydukları şeyleri onlara öğretmek, gerektiğinde önemli konularda kıssaler anlatmak.
36.İLKE:Çocuklarımız arasında adil davranmak. Birini diğerine tercih etmemek. İster maddi konularda olsun.Herhangi birşeyi bağışlamak, hediye etmek ve vermek gibi, isterse manevi olsun,ince ve sıcak davranmak gibi....
37.İLKE:Çocukların duygu ve şuurlarını lütüf, merhamet ve sevgi ile doyurmak. Yani evin dışında aramasını önlemek. Güzel bir söz, sıcak bir yaklaşım, içten bir gülüş, evlatların iç aleminde fırtınalar koparır, çocukları aileye bağlar. Bu mucerreptir.
38.İLKE:Maruf olan, örf ve adete bağlı olarak çocukların nafakalarını temin etmek, masraflarını gidermek.Taki evin dışında o imkanları aramaya kalkmasın.
39.İLKE:Çocukların arasında isar (başkasını kendi nefsine tercih etme) enerjisini vermek. Aralarında yardımlaşma ruhunu takviye etmek, çömertliğe alıştırmakla mümkündür.
40.İLKE:Konuşdukları zaman önem verip onları dinlemek.Sözlerinin önemli oluşunu onlara hissettirmek.
41.İLKE:Çocukların hallerini gizlice araştırmak ve uzaktan murakabe- gözetim altına almak. Örneğin: Namaz, abdest ve benzeri şeyler konusunda, kiminle arkadaşlık yapıyor, ne gibi kitapları okuyor, internetten ne gibi programları izliyor. Kötülerinden korumak ve iyilerine yönlendirmek için kontrol etmek.
42.İLKE:İyi ve güzel sohbet yapmalarını temin etmek ve ikram etmede cesaret vermek ve sürekli teşvik etmek.
43.İLKE:Çocuklarınızı kötü arkadaşlardan kurtarma konusunda ince hikmetlere riayet etmek, kaba kuvvet ve şiddet kullanmaktan kaçınmak, böyle anlarda o kişilerin önünde çocuklarınızı küçük düşürmemek ve hakaret etmemek.
44.İLKE:Gaflete düşmeden habersiz gibi davranmak, çocuklardan meydana gelen yersiz ve boş şeyleri, faydasız şeyleri, cahilliklerini, hatalarını bocalama ve saçmalamalarını, sürtmelerini ve ileri-geri hareketlerini görmezlikten gelmek.
45.İLKE:Çocuklardan sadır olan hataları abartıp-büyütmemek. Örneğin: Camın kırılması, yemek tabakların kırılması veya bir aletin bozulması gibi. Ki her evde az ve çok bu olaylar olur. Büyük masraflara yol açabilir. Fakat bunu abartmamak ve bir bardak suda fırtınalar koparmamak.
46.İLKE:Çocukları terbiyede esnek ve yumuşak davranmak. Babanın kızdığı ve ikaz ettiği yerde annenin yumuşak davranmaması, akside öyle... Çünkü çocuk bundan güç alır yapacağı yanlışları yapmaya devam eder.
47.İLKE:Çocukları ceza yolu ile terbiye etmek. Fakat terbiyede olan rıfk ile ve arkadaşca yaklaşmaktır. Ancak, eğer ceza vermeye ihtiyaç duyulursa, bu cahilce olmamalı, kızgınlıktan olmamalı, ceza ile terbiye konusuna çok nadir baş vurmalı. Verilen ceza bir yerini acıtmamalı, başkalarının hele hele arkadaşlarının önünde olmamalı.
48.İLKE:Düzelmesi için çocuklara fırsat tanımak. Yaptığı yanlıştan dolayı, Örneğin: Hırsızlık yaptığında,tashih-düzeltme fırsatı vermeden, Ey hırsız!deyip küçük düşürmekten kaçınmak.
49.İLKE:Ebeveyn (ana-baba) kendi aralarında birbirini anlama konusuna önem vermeliler, çocukların önünde birbirini ayıplamakdan ve kavga yapmaktan kaçınmalılar. Böyle bir yuvada çocuklar, sokak ve caddelerden daha çok huzur ve rahat bulurlar ve eve bağlı kalırlar.
50.İLKE:Karı-koca arasında talak boşama vuku bulunca,takvadan ,yani Allah korkusundan ayrılmamak. Takvaya uygun boşamayı, gerçekleş- tirmek, inadlaşmamak, birbirini kışkırtıcı hallerde bulunmamak. Çünkü takva dışı boşanmaya teşebbüs etmek çocukların maneviyatını bozar.
51.İLKE:Çocuklar için münasip okulları seçmede özen göstermek ve okullarına devam edip-etmediklerini takip etmeye önem vermek.
52.İLKE:Ev içinde ilmi meclis ve halkalar oluşturmak. Muayyen zamanlarda kitap okumak ve çocukların bununla okumayı, dinlemeyi, diyalog kurmayı,iki kişi arasında konuşmayı öğrenmelerini temin etmek.
53.İLKE:Çocuklar arasında kültürel musabakalar tertip etmek, kazanan- lar için ödül koymak, bir hediye alacağını vadetmek.
54.İLKE:Evde çocuklar için küçük ve basit bir kütüphane oluşturmak. Çocukların yaşına ve idraklarına göre kıtap ve kasetler, CD ler temin etmek.
55.İLKE:Çocuklarımızı zikir meclislerine yanımızda götürmek, ilmi toplantı ve konferanslara götürmek. Bu hal çocukların malumet sahibi olmasına, imanlarının gıdalanmasına,toplumda dinleme edebini öğren- melerine vesile olur.
56.İLKE:Çocuklarla beraber arada sırada yolculuğa çıkmak.Örneğin: Mekke'ye, Medine'ye veya başka bir şehire gitmek ve yeni yer ve olaylarla tanışmak, yeni yeni bilgi sahibi olmak.
57.İLKE:Hidayet konusunda, onlara uyma konusunda selef-i salihle irtibatlarını kurmak, onların yolunu takip ettirmek, onların şecaat ve cesaretlerinden, atılganlıklarından örnek almalarını temin etmek.
58.İLKE:Özellikle kız çocuklarımızın din ve dünyaya ait ihtiyaç duydukları ilimleri öğretmek ,önem verip,itina göstermek.Örneğin: Hayız, nifas ve benzeri şeyler gibi...Ayrıca ütü yapma, yemek pişirme, çamaşır yıkama, dikiş dikme ve ev işleri ve idaresi gibi.
59.İLKE:Kız çocuklarımızın yanlız başlarına sokağa çıkma ve doktora gitmelerine engel olmak. Yanlarında bir mahremin bulunmasına itina göstermek.
60.İLKE:Kız çocuklarımızın erkeklere, erkek çocuklarımızın kadınlara benzemeye özenmelerine engel olmak.
61.İLKE:Erkek ve kız çocuklarımızın kafirlere benzemesine engel olmak ve kafirleri taklit etmelerine mani olmak.
62.İLKE:Erkek çocuklarımızın kadınlarla ihtilatına - karışmasına,kız çocuklarımızın erkeklerle ihtilatına - karışmasına engel olmak. Karışık - beraber yaşama, gezme ve bir yerde oturma gibi şeylerine mani olmak.
63.İLKE:Çocukların sağlık ve sihhatına önem vermek ve itina göstermek. Zira, hususiyle çocuklar küçükken onların sihhatına itina göstermek ve onları hastalıklardan ve tehlikelerden korumak ebeveynin üzerine emanettir. Hatta birtakım hastalıklara karşı önlem almak ve hayatları boyunca çekmeleri muhtemel hastalık ve arızalardan kurtarmak ana - babanın vazifesidir.
64.İLKE:Terbiyede arzu edilen neticelerin tahakkukunu hemen acele istememek. Sabır etmek , sebat göstermek, iyi neticelerin oluşması için çocuklara dua etmek ve buna çok önem göstermek.
65.İLKE:Çocukların hakkında ve özellikle verilen terbiyenin netice- sinden ümit kesmemek. Çocuklarda görülen kaçmak, uzaklaşmak, nefret ve benzeri şeylerden dolayı ümitsizliğe düşmemek, ıslahları ve istikametleri konusundan ümitlerimizi kaybetmemek. Rahman ve Rahim olan Allahtan bir esinti gelir, çocuklar yanlışlarını anlar ve hidayet yolunu bulurlar. İnşaEllah.....
66.İLKE:Kesin olarak inanmak lazım: Şüpehsiz iyi bir terbiye, hiç bir zaman boşa gitmez. Nasihat her halükarda meyvesini verir. Ya çocuklar istikameti bulur, ya bu düşünce merhalesine girer veya yanlıştan gitmenin yersiz olduğuna veyahut insanın beyan etme hakkının doğduğunu ortaya koyar.
67.İLKE:Çocukları iyilik yapmaya yönlendirmek, iyi olmalarını ve iyi davranmaları için itina göstermek.
68.İLKE:Çocuklar için iyi ve güzel şeyleri mulahaza etmek, iyi ve güzel taraflarını öne çıkarmak ve onlara teşekkür etmek, o hallerini onlara hatırlatmak. Taki bu hal çocukları birru-ihsana iteklesin onların bu hallerinin sürekli olamasını temin etsin.
69.İLKE:Çocukları hak ve görevlerle etki altına almamak. Bu benim hakkımdır, şu senin görevindir diye baskı yapmamak...Bazı haklardan fedakarlık yapmak...Eğer çocuklar ilme, Kur' ana ve bazı faziletlere rağbet ediyorlarsa, baba bu konuda memnuniyet içinde olmalıdır....... Ve meyvelerini beklemelidir.
70.İLKE:Terbiye konusunda ilmi ve ihtisasi olanlarla istişare etmek. Örneğin: Alimler, islam davetcileri, Mürebbiyeler, Pedogoklar ve bu konuda ehil kişiler gibi...
71.İLKE:Terbiye konusunda faideli kitaplardan çok okumalı. Çünkü eğitim konusunda yazılan kitaplarda tecrübeler var, alıştırmalar var, güzel ilmi tesbitler var. Bu nedenle bu kitaplardan edinmeli ve okunmalıdır.
72.İLKE:Dünya ve ahirette terbiyenin kazandırdığı fazilettleri düşünmek. Bunun babaya çok faydaları var. Örneğin: Kişiyi sabırlı ve tahammüllü olmaya alıştırır. Terbiye neticesinde çocuklar ihlaslı olunca, dünyada ebeveynın gözü aydın olur,öldükten sonra sevabı devam eder ve ona ulaşır.
73.İLKE:Çocukları terbiyede tefritin ve ihmalın sonuçlarını göz önünde bulundurmak, insanın neyi kazanıp neyi kaybettikleri ortaya koyar. Evlat evlattır. Ana - baba hiçbir halukarda onlardan kopamaz. Kendi hallerine bırakamaz. Onları ihmal ettiği, terbiyelerinde kusur ettiği zaman, dünyada ahlakının bozulmasına, ahirette ise, ikaba- cezaya çarpılmasına sebep olur.
74.İLKE:Çocuk terbiyesi konusunda evvela anne - baba adaylarını eğitmek,islamdaki bu kuralları uygulamalı olarak öğrenip - eğitmek gerektir.Ki, eğitimli ebeveyn olarak çocuklarını güzel yetiştirsin. Yoksa eğitimsiz ana - baba hayatları boyunca boşa kürek cekerler.
75.İLKE:Çocuklara verilecek terbiyede sözün özü: Baba ve annenin görevi,çocukları için, dünya ve ahiret yararına olacak şeyleri yapmak, dünya ve ahirette zarar verecek şeyleri def etmektir.

www.muderrisim.com

Muderisim hoca….13.11.2008

 

Son Güncelleme (Cuma, 21 Eylül 2012 23:31)